اپسابایگانی‌ها dag - اپسا

برچسب: dag

DAG در ماینینگ و ارز های دیجیتال چیست؟

گراف جهت‌دار غیرمدور (Directed acyclic graph) یا به طور خلاصه DAG یک گراف جهت دار است که هیچ دور جهت داری ندارد.(یعنی هیچ مسیر جهت‌داری که رأس ابتدا و انتهای آن یکی باشد، وجود ندارد). به خاطر ویژگی‌های این نوع گراف می‌توان از آن در مدل کردن سیستمهای علت و معلولی استفاده کرد. [caption id="attachment_2119" align="aligncenter" width="260"] نمونه ساده‌ای از…