اپسابایگانی‌ها crypto - اپسا

برچسب: crypto

تعویق کار ۲ صرافی در ژاپن

قانون گذاران اقتصادی ژاپن دستور به توقف کار دو صرافی این کشور را به مدت ۲ ماه به علت کامل نبودن مراحل احراز هویت و اطلاعات مربوطه صادر کردند. بر اساس اخطاریه هایی که توسط آژانس خدمات اقتصادی ژاپن در جمعه گذشته تصویب گردیده است، این دستور بسرعت لازم الاجرا تا ۵ ژوئن برای شرکت ایترنال لینک “Eternal Link”و ۷ ژوئن…