اپسابایگانی‌ها کوین بانک - اپسا

برچسب: کوین بانک

کشور چین آرام به سمت تنظیم مقرارات کریپتو می رود

کشور چین آرام به سمت تنظیم مقرارات کریپتو می رود کشور چین ، به سمت تنظیم مقرارات کریپتو می رود رئیس بانک مرکزی چین :هرچند که چین اکنون بیت کوین را به عنوان وسیله پرداخت نمی پذیرد اما ارزدیجیتال اجتناب ناپذیر است.