اپسابایگانی‌ها پیش بینی مجمع اقتصاد جهانی - اپسا

برچسب: پیش بینی مجمع اقتصاد جهانی

پیش بینی مجمع جهانی اقتصاد برای سال ۲۰۱۹ میلادی

مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرد؛ پیش‌بینی‌های اقتصادی برای سال ۲۰۱۹ اقتصاد جهان سال ۲۰۱۸ را با رشد قوی شروع کرد اما هرچه سال جلوتر رفت، اوضاع تغییر کرد. اقتصاد امریکا به لطف محرک‌های مالی درابتدای سال سرعت گرفت، در حالی که اقتصادهای انگلستان، ژاپن و چین تضعیف شد. این روندهای مختلف در سال ۲۰۱۹ هم ادامه پیدا خواهد کرد. ۱۰…