اپسابایگانی‌ها پست بانک ایران - اپسا

برچسب: پست بانک ایران

طراحی اولین ارز دیجیتال ایران توسط پست‌بانک

طراحی اولین ارز دیجیتال ایران توسط پست‌بانک طراحی اولین ارز دیجیتال ایران ، طراحی و ارائه آزمایشی اولین ارز دیجیتال ایران توسط پست بانک : محمدجواد آذری جهرمی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از برنامه دولت برای حمایت از راه‌اندازی اولین ارز دیجیتال طراحی شده در کشور خبر داد. جهرمی در این نوشته با تاکید بر اینکه «ارز دیجیتال»…