اپسابایگانی‌ها وزنیاک بیت کوین - اپسا

برچسب: وزنیاک بیت کوین

استیو وزنیاک از سرقت آسان بیت کوین‌هایش می‌گوید !

استیو وزنیاک از سرقت آسان بیت کوین‌هایش می‌گوید ! استیو وزنیاک از سرقت آسان بیت کوین‌هایش می‌گوید ! ، یافتن «خلوص و پاکی» بسیار مشکل است. همه چیز به نوعی فساد پذیر و پیچیده است، حتی اگر در ابتدا نقطه مبهمی در آن مشاهده نکنید. به نظر می‌رسد که یکی از پایه‌های اصلی شکل گیری اپل، استیو وزنیاک قربانی این…