اپسابایگانی‌ها هوشمند - اپسا

برچسب: هوشمند

قرارداد هوشمند (SmartContract ) چیست ؟

[caption id="attachment_2140" align="aligncenter" width="481"] قرارداد هوشمند[/caption] قرارداد هوشمند چیست؟ قرارداد هوشمند پروتوکلی است برای تنظیم قراردادها. یک قرارداد هوشمند پروتکلی ویژه است که برای مشارکت، تأیید یا اجرای مذاکره یا عملکرد قرارداد طراحی شده است. قراردادهای هوشمند اجازه انجام معاملات قابل اعتماد بدون دخالت اشخاص ثالث را می‌دهد. این معاملات قابل پیگیری و غیر‌قابل برگشت هستند. قراردادهای هوشمند شامل تمام…