اپسابایگانی‌ها دانستنی های ارز دیجیتال - اپسا

برچسب: دانستنی های ارز دیجیتال

تله نوب (NoopTrap) چیست ؟

تله نوب (NoopTrap) چیست ؟ تله نوب ، این کلمه به شخص یا اشخاص تازه وارد در یک فضای خاص (در اینجا منظور سرمایه گذاری روی ارز دیجیتال است)، اشاره دارد. اکثر سرمایه گذاران ارز دیجیتال، افراد خوبی هستند و مایلند که به کسانی که تازه وارد این کار می شوند، کمک کنند. اما باید اشاره کنیم افرادی هم وجود…