اپسابایگانی‌ها بیل گیس - اپسا

برچسب: بیل گیس

گفته های بیل‌گیتس از ارزهای دیجیتال و تاثیر آن بر زندگی افراد می‌گوید!

بیل‌گیتس از ارزهای دیجیتال و تاثیر آن بر زندگی افراد می‌گوید! گفته های بیل‌گیتس از ارزهای دیجیتال ، این هفته خبر نظرات منفی بیل گیتس درباره ارزهای دیجیتال، همه‌جا به چشم می‌خورد! او می‌گوید که ارزهای دیجیتال، «بوی مرگ» می‌دهند…  اخیرا بیل گیتس، مرد محترم فناوری، اظهارات جدیدی درباره ارزهای دیجیتال داشته است. او معتقد است ارزهای دیجیتال باعث مرگ…