اپسابایگانی‌ها بیت کویین چیست - اپسا

برچسب: بیت کویین چیست

درآینده نزدیک امکان، سوءاستفاده و پولشویی از عابربانک بیت کوین وجود خواهد داشت!

 درآینده نزدیک امکان، سوءاستفاده و پولشویی از عابربانک بیت کوین وجود خواهد داشت! عابربانک بیت کوین ، درچند سال گذشته، دستگاه‌های BTM در فروشگاها، باشگاه ها و سایر اماکن جای گذاری شده اند. در کل جهان  بیش از ۴ هزار دستگاه BTM  وجود دارد که بیش از نیمی از این عدد در آمریکا قراردارد. بیت کوین نسبت به سال گذشته …