اپسابایگانی‌ها استخر های ماین - اپسا

برچسب: استخر های ماین

استخرهای استخراج (mining pool)

استخرهای استخراج (mining pool) استخرهای استخراج ، در بسیاری از موارد، فرآیند استخراج شبیه به یک هاگدان (hog) است. یعنی زمان و جای زیادی را در کامپیوترها مصرف کند. اکثر استخراج کننده ها قدرت محاسبه ندارند یا اینکه نمی توانند یک یا بیش از یک ماشین سخت افزاری را به فرآیند استخراج اختصاص دهند،پس با استخراج کننده های دیگر همکاری…