اپسابایگانی‌ها اجرای آزمایشی ارز دیجیتال - اپسا

برچسب: اجرای آزمایشی ارز دیجیتال

ارز دیجیتال ایران بر پلتفرم پیمان‌های پولی چند جانبه سوار خواهد شد

به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، ارز دیجیتال می تواند روی پلتفرم پیمان های پولی چند جانبه سوار شده و عملیات اجرایی کشور را ساده کند. انتقال وظایف بانک مرکزی به وزارت ارتباطات به نقل از کرمان فردا؛ محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر تهیه مدل آزمایشی ارز دیجیتال توسط…