اپسابایگانی‌ها آینده پول - اپسا

برچسب: آینده پول

چرا ارز دیجیتال الگوی اجرایی آینده در نظام سرمایه‌داری است؟

چرا ارز دیجیتال الگوی اجرایی آینده در نظام سرمایه‌داری است؟ نظام سرمایه‌داری ، آماده ورود پول جدید به دنیا باشید! به زودی شاهد یک لحظه تاریخی خواهیم بود. پول رایج در جامعه‌ی جهانی تغییر مسیر خواهد داد و ما بارها این جمله را شنیده‌ایم. یکروز طلا جای مبادله کالا به کالا را گرفت و پول کاغذی جای طلا را… اما…