کنترل برد واتس ماینر Whatsminer M3X

غیرقابل خرید

کنترل برد WHATSMINER M3 یکی از مهم ترین قطعات آن میباشد که ، کنترل برد وظیفه اصلی اتصال هش بردها به یکدیگر و همچنین تشخیص دمای چیپ ها و تنظیم دور فن ها را بر عهده دارد و در صورت خرابی آن دستگاه عملا غیر قابل استفاده است زیرا ارتباط بین قطعات برقرار نمیشود.

کنترل برد WHATSMINER M3 یکی از نایاب ترین قطعات این ماینر است که و پیدا کردن آن در بازار آشفته فعلی دشوار میباشد . اما جای نگرانی نیست ، اپسا برای رفاه حال مشتریان عزیز اقدام به تامین و فروش این قطعه و سایر قطعات مانند هش برد whatsminer m3x ، فن whatsminer m3x و پاور whatsminer m3x آن نموده است.

از آن جایی که تولید این دستگاه متوقف شده قطعات یدکی تامین شده توسط ما نیز همگی دست دوم و کارکرده میباشد اما تمامی آن ها در شرکت پیش از تحویل به شما تست شده ، و سالم تحویل مشتری عزیز داده میشود.

 

چه زمانی نیاز به تعویض می باشد؟

۱ – اگر دستگاه ماینر شما IP نگیرد و امکان اتصال به مودم را نداشته باشد.

۲- روشن نشدن دستگاه ماینر بعد از اتصال آن به پاور.

۳ – کار نکردن فن خنک کننده ماینر با اینکه پاور و فن سالم است.

۴ – کار نکردن دستگاه ماینر با اینکه هش برد دستگاه سالم است.

کنترل برد WHATSMINER M3 یکی از مهم ترین قطعات آن میباشد که ، کنترل برد وظیفه اصلی اتصال هش بردها به یکدیگر و همچنین تشخیص دمای چیپ ها و تنظیم دور فن ها را بر عهده دارد و در صورت خرابی آن دستگاه عملا غیر قابل استفاده است زیرا ارتباط بین قطعات برقرار نمیشود.

کنترل برد WHATSMINER M3 یکی از نایاب ترین قطعات این ماینر است که و پیدا کردن آن در بازار آشفته فعلی دشوار میباشد . اما جای نگرانی نیست ، اپسا برای رفاه حال مشتریان عزیز اقدام به تامین و فروش این قطعه و سایر قطعات مانند هش برد whatsminer m3x ، فن whatsminer m3x و پاور whatsminer m3x آن نموده است.

از آن جایی که تولید این دستگاه متوقف شده قطعات یدکی تامین شده توسط ما نیز همگی دست دوم و کارکرده میباشد اما تمامی آن ها در شرکت پیش از تحویل به شما تست شده ، و سالم تحویل مشتری عزیز داده میشود.

 

چه زمانی نیاز به تعویض می باشد؟

۱ – اگر دستگاه ماینر شما IP نگیرد و امکان اتصال به مودم را نداشته باشد.

۲- روشن نشدن دستگاه ماینر بعد از اتصال آن به پاور.

۳ – کار نکردن فن خنک کننده ماینر با اینکه پاور و فن سالم است.

۴ – کار نکردن دستگاه ماینر با اینکه هش برد دستگاه سالم است.