پک صد تایی کامل سوکت ۶ پین

370,000 تومان

سوکت پاور ۶ پین ماده
به همراه پین های کانکتور مادگی (مغزی)
سوکت پاور ۶ پین ماده
به همراه پین های کانکتور مادگی (مغزی)