رایزر گرافیک تبدیل PCI EXPRESS X1 به X16 مدل ۰۰۷s پنج خازنه

غیرقابل خرید

رایزر کارت گرافیک ورژن ۶ Riser PCIExpress x1 to x16 USB3.0 Ver 006رایزر Riser فوق قابلیت استفاده در انواع کامپیوتر و ریگهای مایننینگ اتریوم را داد و با توجه به اینکه این رایزر مطابق با استانداردهای ورژن ۶ ساخته شده از تمامی کارتهای گرافیک جدید پشتیبانی میکند.

رایزر کارت گرافیک ورژن ۶ Riser PCIExpress x1 to x16 USB3.0 Ver 006رایزر Riser فوق قابلیت استفاده در انواع کامپیوتر و ریگهای مایننینگ اتریوم را داد و با توجه به اینکه این رایزر مطابق با استانداردهای ورژن ۶ ساخته شده از تمامی کارتهای گرافیک جدید پشتیبانی میکند.