دسته کابل پاور های p5 p3 bitmain

غیرقابل خرید

با سلام

اخیرا به دلیل سوختن پاور های دستگاه های سری ebit e10.x مشتریان عزیز از پاور های p5 به عنوان پاور جایگزین استفاده میکنند که نیازمند بستن کابل خروجی میباشد.

ما به خاطر سهولت کار شما، با استفاده از با کیفیت ترین سیم ها کابل هایی برای این کار ساختیم.

برای سفارش تعداد دسته کابل و اینکه برای چه دستگاهی استفاده میکنید تماس حاصل فرمایید.

با سلام

اخیرا به دلیل سوختن پاور های دستگاه های سری ebit e10.x مشتریان عزیز از پاور های p5 به عنوان پاور جایگزین استفاده میکنند که نیازمند بستن کابل خروجی میباشد.

ما به خاطر سهولت کار شما، با استفاده از با کیفیت ترین سیم ها کابل هایی برای این کار ساختیم.

برای سفارش تعداد دسته کابل و اینکه برای چه دستگاهی استفاده میکنید تماس حاصل فرمایید.