فن ماینر Antminer S9

غیرقابل خرید

با توجه به اینکه فن های خنک کننده در دستگاه های انت ماینر وظیفه بسیار مهمی را ایفا می کند ، در صورت معیوب شدن و یا اختلال در عملکرد فن ماینر Antminer S9 ، باید در اسرع وقت فن را تعویض کنید.

همچنین به یاد داشته باشید فن ماینر را باید در بازه های زمانی گفته شده به طور مرنب سرویس کرده و نگهداری کنید.

فن Antminer S9 مناسب برای مدل های A3/D3/L3+/S9/T9/S7/S5+/S5/X3/B3/Z9mini/S9i/S9j/T9+/S11/L3++  می باشد 

از ساده و متداول ترین علائمی که نشان می دهد فن Antminer S9 شما نیاز به تعویض دارد این است که در قسمت config ماینر خود ، مجموع هش خروجی به طور چشم گیری با مقدار هش تعریف شده برای دستگاه شما اختلاف داشته باشد.

با توجه به اینکه فن های خنک کننده در دستگاه های انت ماینر وظیفه بسیار مهمی را ایفا می کند ، در صورت معیوب شدن و یا اختلال در عملکرد فن ماینر Antminer S9 ، باید در اسرع وقت فن را تعویض کنید.

همچنین به یاد داشته باشید فن ماینر را باید در بازه های زمانی گفته شده به طور مرنب سرویس کرده و نگهداری کنید.

فن Antminer S9 مناسب برای مدل های A3/D3/L3+/S9/T9/S7/S5+/S5/X3/B3/Z9mini/S9i/S9j/T9+/S11/L3++  می باشد 

از ساده و متداول ترین علائمی که نشان می دهد فن Antminer S9 شما نیاز به تعویض دارد این است که در قسمت config ماینر خود ، مجموع هش خروجی به طور چشم گیری با مقدار هش تعریف شده برای دستگاه شما اختلاف داشته باشد.

در چه مواردی باید فن ماینر را عوض نمود:

اختلاف بین هش تعریف شده دستگاه و هش خروجی یکی از متداولترین علائمی که نشان می دهد فن دستگاه به تعویض نیاز دارد.
معیوب شدن فن انت ماینر در صورت صدمه دیدن فن در اثر ضربه و یا نوسانات الکتریکی
اختلال در عملکرد فن انت ماینر کاهش سرعت دور فن به مرور زمان به دلیل کارکرد مداوم
سرو صدای زیاد فن انت ماینر به دلیل دفرمه شدن قطعات در دمای بالا و کارکرد مداوم
زمان تعمیر و نگهداری فراموش نکنید فن ماینر را باید در بازه های زمانی معین  سرویس و نگهداری کنید